On Sale At health-clubs-dir.com!

Antique Naginata


Japanese Samurai Sword Naginata.

$300.00


Naginata Naoshi Wakizashi Nihonto Japanese Samurai Sword Unokubi Zukuri

$1,495.00


NAGINATA (sword) w/White sheath : EDO : 32.1 × 15.9 " 860g

$1,199.99


NAGINATA (spear) w/white sheath :HIZENKOKU JYU OUMIDAIJYO FUJIWARA TDAHIRO : EDO

$1,399.99


NAGINATA (spear) w/Judgement paper: KAGANO KAMI FUJIWARA MORIMICHI : 25.6 × 14 "

$1,399.99


NAGINATA (spear) only blade : EDO : 23.2 × 14.5 " 340g

$999.99


✳︎ NAGINATA ✳︎ 16th Century by Kanenobu ✳︎ Certificate of Authenticity

$6,950.00


NAGINATA (sword) w/NBTHK TOKUBETSU HOZON : HOUJYU : KAMAKURA : 36.4 × 24.2 "

$6,399.99


Japanese Samurai real Naginata sharp steel blade Shirasaya Koshirae by Munetsugu

$6,300.00


(HF-92) NAGINATA SAYA of SAMURAI

$119.00


Menuki Edo Antique Japanese Katana Sword Shakudo ’’Kabuto & Naginata’’ w/Box

$340.00


NAGINATA SAYA Sheath of KATANA (sword) : EDO : 17.5 × 2.4 " 220g

$199.99


Edo antique Naginata Japanese halberd katana blade Dragon Menuki vintage tsuba

$841.12


NAGINATA Part Katana Sword Koshirae tsuba tsuka kashira seppa #2016

$49.99


NAGINATA Part Katana Sword Koshirae tsuba tsuka fuchi kashira menuki #1668

$39.99


HA009 SAMURAI IAIDO KENDO NAGINATA SWORD FITTING BIG BRASS BLADE COLLAR

$7.99


Japanese sword Samurai MENUKI Naginata Wakizashi katana Edo vr665

$84.90


Menuki Japanese samurai sword katana koshirae Sode and Naginata design modern

$150.00


Menuki Japanese samurai katana sword koshirae Sode (shoulder armor) and Naginata

$199.00


Suneate for Naginata / Kendo

$99.00


Japanese WAJIMA Lacquer Wooden Tea caddy NAGINATA BOKO makie Slim-Nakatsugi 509

$269.97


Japanese Sword Kendo Arts 1 9 - Naginata Sword Wielding 02 Japanese Martial Book

$49.17


Japanese Sword Kendo Arts 1 8 - Naginata Sword Wielding 01 Japanese Martial Book

$32.17


Real 2018 Naginata Hoko Chimaki from Kyoto’s Famous Gion Matsuri Festival

$49.99